ALMAR d.o.o.

kamenarija 12

Funtana 52452

NMEA0183 BUFFER

  • dvostruko napajanje
  • dvostruki ulaz NMEA0183
  • 8 izlaza NMEA0183
  • automatski odabir stabilnijeg ulaznog signala

NMEA0183 buffer naš je proizvod koji nudi putpuno galvansku izoliran prijenos signala. Stabilan signal omogućuje nesmetanu plovidbu uz sigurne informacije. Napajanje buffera izvedeno je sa dva odvojena ulaza Main i Emergency što omogućuje neprimjetno prebacivanje napajanja u slučaju gubitka napona na jednom od ulaza bez prekida prijenosa  informacija.
Također dvostruki ulazi signala NMEA0183 omogućuje aktivno praćenje kvalitete signala koju buffer distribuira na spojene uređaje.
Sa 8 izlaznih konektora buffer omogućuje spajanje i do 7 uređaja po izlazu odnosno 56 uređaja.